Chaozhou Chaoan District Caitang Zhenlong hardware Factory

Chaozhou Chaoan District Caitang Zhenlong hardware Factory

Hotline

Contact usClose

Company: Chaozhou Chaoan District Caitang Zhenlong hardware Factory

Contact: Mr. Huang

E-mail:

Address: Caitang Dongli Industrial Zone, Chaoan District, Chaozhou City, Guangdong Province

Scan the qr codeclose
Qr code